Svět minerální říše

Svět minerální říše a Vzestup Země – jak spolupracovat s kameny a napomáhat tak společnému vývoji – Kdo by neznal kámen, naši rodnou hroudu záhadně se držící pohromadě ve vesmírné tmě. Už to je obdivuhodný kousek co ten kámen dokáže. A také musím přiznat že je opravdu různorodý, tedy co se týče naší Planety. Každý kamínek… Pokračovat ve čtení Svět minerální říše

Muzikoterapie a konstelace

Muzikoterapie dává radost a sílu, ovlivňuje klima ve skupině, podporuje ozdravné procesy. Konstelace jako silná a efektivní metoda ve spojení s muzikoterapií ještě umocňují svůj léčivý potenciál a rozšiřují své možnosti. Muzikoterapie oficiálně prezentovaná jako pomocná metoda skupinové psychoterapie má starou tradici. V podstatě už od pravěku člověk užívá hudby nebo jejích prvků, tance a… Pokračovat ve čtení Muzikoterapie a konstelace

Rodinné konstelace – matka, otec, děti

Matka, otec, děti. A kde jsme my? Pracovní dílna v průběhu festivalu je složena ze čtyř částí. Tyto části na sebe budou plynule navazovat. Ve všech čtyřech částech budeme používat techniky „hraného divadla minulých generací“. Tyto techniky poprvé prakticky použila a popsala Virginie Satir, americká psychoterapeutka / Wisconsin, USA /. Pomocí těchto technik vyvinutých Virginií Satir… Pokračovat ve čtení Rodinné konstelace – matka, otec, děti

Čchi-kung pro každého

Čchi-kung pro každého – i takhle bychom mohli charakterizovat Liangong shibafa, soubor cviků pro zdraví a omlazování. „ Jednoduše a efektivně“ – to je heslo tohoto souboru cvičení. Staré umění čínského čchi-kungu zde otevírá pro moderního člověka novou dimenzi práce s tělem, dýcháním a emocemi. Liangong shibafa patří mezi neoblíbenější čchi-kungy, které cvičíme v naší škole –… Pokračovat ve čtení Čchi-kung pro každého